20.4.2023

Výhody a rizika zaměstnaneckých akcií z pohledu účetnictví, daní a práva

Akcie jsou atraktivním nástrojem motivace zaměstnanců. Popularita odměňování tímto způsobem, případně dalšími bonusy, které jsou od hodnoty akcií odvozeny, v poslední době závratně stoupá a ze sféry start-upů v technologickém sektoru se svižně rozšiřují i do dalších odvětví, třeba i do firem s dlouholetou tradicí. Zaměstnanecké akciové plány jsou však komplexní oblastí a je třeba k nim také komplexně přistupovat. Jedině tak se lze vyhnout nepříjemným překvapením.

stockownership

Připojte se k našemu webcastu a seznamte se s nejčastějšími typy akciových zaměstnaneckých plánů. Naši odborníci vás seznámí se souvislostmi z pohledu účetnictví, daní i práva. Využijte výhod odměňování akciemi i ve své firmě, ale nepodceňte rizika, aby mohli být spokojeni zaměstnanci, společnost i její akcionáři. Termín konání 16. 5. 2023, 10:00-11:00.

Přednášející:

Tomáš Kachlík se specializuje na poradenství v oblasti IFRS. Věnuje se zejména novému standardu IFRS 16 – Leasingy včetně vývoje IT nástrojů na výpočty leasingových smluv. Má předchozí zkušenost s implementací IFRS 9 ve francouzské mezinárodní bankovní skupině a dále zkušenost s vedením účetní a daňové agendy malé české obchodní společnosti.

Soňa Plachá se specializuje na poradenství v oblasti IFRS. Klientům poskytuje poradenské služby v oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví, pracuje na projektech implementace IFRS a dalších souvisejících zakázkách (např. akvizice nebo projekty zaměřené na zefektivnění účetních procesů). Je členkou Association of Chartered Certified Accountants, získala také Diplom ACCA in International Financial Reporting (DipIFR).

Lenka Losenická se ve své praxi především zaměřuje na právo obchodních společností, smluvní právo a corporate compliance. V těchto oblastech poskytuje klientům komplexní právní poradenství od zakládání společností, nastavení vztahů uvnitř společnosti, rozdělení zisku a insolvenčních testů až po likvidaci společnosti a její zánik. Klientům poskytovala podporu například na projektech souvisejících se změnou struktury obchodní společnosti, změnou obchodního modelu, akvizicemi.

Catherine Slavíčková se věnuje daňovému a transakčnímu poradenství. Specializuje se na daňové a účetní aspekty transakcí a restrukturalizací, M&A, mezinárodní zdanění, daň z příjmu právnických osob a daňovou due diligence.

Jana Osecká se specializuje na zdanění příjmů fyzických osob se zaměřením na daňové nastavení odměňovacích struktur zaměstnanců, akciové plány, nastavení a dopady přeshraničních činností zaměstnanců a další související aspekty. Společnostem asistuje s daňovým nastavením akciových plánů, jejich implementací a komunikační strategií a zaměstnancům s plněním daňových povinností z příjmů akciových plánů.

Registrovat se můžete zde.