17.4.2023

Průzkum trendů v oblasti fúzí a akvizic pro rok 2023: Navigace v nejistotě

Jak se orientovat při uzavírání obchodů v době nestability na trhu fúzí a akvizic?

us-ma-trends-2023-Report1024 1

Vzhledem k tomu, že M&A transakce jsou i nadále zásadní pro růst ve většině odvětví, budou mít hráči, kteří z období volatility a nejistoty vyjdou jako vítězové, jednu společnou vlastnost: odvahu. Tato analýza zachycuje nálady a postřehy firem a soukromých kapitálových společností na trhu fúzí a akvizic a předpovídá M&A trendy na příštích 12 měsíců.

Odkud pramení nejistota na trzích fúzí a akvizic?

 • Mezi negativní ekonomické faktory patří inflace,která však v posledních měsících ve většině západních zemí klesá. Díky tomu mají některé společnosti lepší cenovou sílu, ale vyšší úrokové sazby také tlumí poptávku. Náklady na financování mohou i nadále růst.
 • Nedostatek talentů při nízké nezaměstnanosti v posledních měsících představuje pro některá odvětví a organizace větší výzvu než pro jiná. V poslední době však dochází k vlnám propouštění, které se šíří od velkých technologických firem až po finanční služby a výrobu. Orientace na novém pracovním trhu s flexibilním uspořádáním práce a stále více aktivistickými zaměstnanci představuje další výzvu pro restrukturalizaci a je budoucím faktorem pro potenciální transakce.
 • Další vnější faktory, jako jsou geopolitická rizika v Evropě, Asii a jinde, narušení dodavatelských řetězců a nové přenosnější kmeny virů, se nadále objevují, i když ve většině případů jsou méně škodlivé a narušující, než jsme viděli v roce 2020.

Pět klíčových zjištění o trendech na trhu fúzí a akvizic

 • Hledání pozitivních aspektů- Vedoucí pracovníci v oblasti M&A a restrukturalizace se v posledních letech potýkají s nebývalými problémy. Zajímavé však je, že mnoho našich respondentů uvádí, že objevili významné pozitivní aspekty, které nyní využívají (jako jsou nové příležitosti k růstu, zlepšení procesů, zkrácení dodavatelského řetězce a interní restrukturalizace).
 • Integrace/transformace mají větší význam- Téměř všichni respondenti průzkumu (90 % korporací a 93 % private equity společností) se domnívají, že výsledky fúzí a akvizic jsou velmi závislé na efektivním plánování a provedení integrace/transformace. Vedoucí pracovníci se nyní více než v předchozích letech zaměřují na integraci na začátku procesu.
 • Útěk do bezpečí (přehodnocení přeshraničních strategií)- Vzhledem k nejisté době hledají kupci větší jistotu a zmírnění rizik. Údaje z průzkumu proto odhalily dvě strategie, které nyní vedoucí představitelé private equity a korporací uplatňují při přeshraničních transakcích. Zaprvé, nabyvatelé stále častěji sledují cíle v oblastech geograficky bližších jejich domovu. Za druhé, kupci/investoři dávají větší přednost vyspělým zemím kvůli stabilitě.
 • Je nyní správný čas nakupovat? Příležitost pro “dry powder”- Vzhledem k vyšším nákladům na financování a dalším rizikům se mnoho společností a fondů chová uvážlivěji: Uzavírají menší M&A transakce, kladou větší důraz na restrukturalizaci (včetně spin off) a přehodnocují předchozí akvizice a prodeje s cílem dosáhnout vyšších výnosů. Na trhu stále existuje velké množství "dry powder" - nevyužitého kapitálu. Podle agentury Moody's drží v „dry powder“ nebankovní podniky v současnosti přibližně 2 biliony USD a PitchBook uvádí, že soukromé kapitálové společnosti na celém světě drží 1,3 bilionu USD.
 • Rostoucí role technologií a analýz- Technologie hrají stále větší roli při zlepšování efektivity a účinnosti obchodních procesů, a přesto mohou přispět ještě více. Zjistili jsme, že významné digitální iniciativy probíhají ve fázích identifikace cíle a realizace transakce v rámci životního cyklu M&A. Společnosti mohou také rozvíjet nové dovednosti a zároveň zavádět nové technologie a zlepšovat využívání dat. Tím se zlepší pracovní postupy a zároveň se rozšíří zákaznická základna.

Soubory ke stažení

 • download preview

  Průzkum trendů v oblasti fúzí a akvizic pro rok 2023: Navigace v nejistotě

  Jak se orientovat při uzavírání obchodů v době nestability na trhu fúzí a akvizic?