Header Image - Value Calculator

M&A Index

icon
3237 Transakcí
icon
€ 72 445 mil.
icon
8,83x
Graph - Index 1

V prvním čtvrtletí roku 2023 dojde v důsledku makroekonomických problémů, jako je inflace, rychlé zpřísňování měnové politiky a nepříliš optimistický hospodářský výhled k výraznému poklesu aktivity na trhu fúzí a akvizic. Index předpovídá pro první kvartál tohoto roku 2940 oznámených transakcí. Ve čtvrtém kvartálu roku 2022 to bylo celkem 3680 transakcí, model tedy predikuje více než 20% pokles. Celková hodnota transakcí (měřená jako součet hodnot transakcí provedených za posledních dvanáct měsíců) se také snížila, a to z 809,9 miliardy USD na 677,4 miliardy USD. Současný vývoj na trhu ukazuje na nepříznivý vztah mezi nejistotou a trhy fúzí a akvizic. V této souvislosti lze nižší aktivitu na trhu - jak z hlediska hodnot, tak objemů - přičíst současné ekonomické nejistotě, vyšším úrokovým sazbám a celkově slabšímu makroekonomickému prostředí. Aktivita na trhu má však i přes prudký pokles transakcí stále potenciál k rychlému oživení, neboť zdraví bankovního systému, silné hotovostní zůstatky a pokračující expanze přeshraničních transakcí působí jako protiváha silných negativních vlivů na trhu.   

Graph - Index 2

Dominantní postavení v oblasti fúzí a akvizic zastává i nadále zpracovatelský průmysl, na který připadá 22 % celkové hodnoty i počtu transakcí. V těsném závěsu následují finanční sektor a sektor technologií, médií a telekomunikací (TMT). Přestože sektor TMT tvoří větší podíl na celkovém počtu transakcí (přibližně 23 %), na celkové hodnotě transakcí se podílí pouze přibližně 15 %. Naproti tomu finanční sektor, kde se častěji provádějí větší transakce, se na celkové hodnotě transakcí podílí 22 %, přestože na celkovém počtu transakcí se podílí pouze 18 %.

Aktivita v oblasti fúzí a akvizic byla v roce 2022 negativně ovlivněna výrazně vyššími úrokovými sazbami a nejistým výhledem makroekonomického prostředí.

Graph - Index 3
Graph - Index 4
Graph - Index 5

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na:

Jan Brabec

Partner - Corporate Finance

+420 606 630 260

Miroslav Linhart

Partner - Real Estate

+420 737 235 553

Tomislav Procházka

Senior Associate

+420 737 686 020