Header Image - Value Calculator

M&A Index

icon
2917 Transakcí
icon
€ 139 566 mil.
icon
11x

V souladu s předpovědí předchozího vydání M&A Indexu došlo ve druhém čtvrtletí roku 2023 k dalšímu ochlazení trhu, přičemž množství transakcí na trhu se přibližuje hodnotám v roce 2020. Druhé čtvrtletí bylo poznamenáno pokračující geopolitickou krizí, rostoucími úrokovými sazbami, zvýšenými náklady na kapitál a přísnějším regulačním dohledem, což představovalo značnou výzvu pro investory i majitele firem; ti se mimo jiné potýkali také s klesajícím oceněním a váhali, zda se odhodlat k prodeji za ceny nižší, než jaké byly na počátku roku 2022. Prostředí prudce rostoucích úrokových sazeb navíc fakticky zastavilo trhy kapitálových půjček, což značně omezilo schopnost pákového investování v režimu LBO (transakce, při nichž je společnost koupena finančním investorem, například PE fondem, za pomocí cizích zdrojů) a tedy omezilo schopnost investorů načerpat potřebné zdroje k provedení velkých transakcí. V kontextu celkové nejistoty a omezeném přístupu k investicím – faktory které aktivně ovlivňují trhy fúzí a akvizic prakticky již od konce roku 2021- proto Deloitte M&A index pro 3Q 2023 předpovídá další, ačkoliv mírnější, pokles v počtu oznámených transakcí na 2810 tedy pokles o přibližně 3,7 %.

Na základě dat zveřejněných společností Capital IQ došlo v 2. čtvrtletí roku 2023 k poklesu počtu transakcí z celkových 3237 (zaznamenaných v prvním čtvrtletí letošního roku) na 2917. To představuje pokles aktivity přibližně o 9,9 %. Kromě toho celková hodnota transakcí, měřená jako součet hodnoty transakcí uskutečněných v posledních dvanácti měsících (LTM), rovněž poklesla z původních 645 miliard USD na 511 miliard USD. Tento pokles nadále reflektuje celkovou ekonomickou nejistotu, nižší zisky na úrovni firem a vyšší náklady na získání kapitálu.

M&A Index předpokládal pro 2. čtvrtletí 2023 pokles na 2 805 transakcí (rozdíl oproti skutečným výsledkům jen cca 3,8 %). Výsledky jsou tedy pohodlně v predikovaném intervalu.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na:

Jan Brabec

Partner - Corporate Finance

+420 606 630 260

Miroslav Linhart

Partner - Real Estate

+420 737 235 553

Tomislav Procházka

Senior Associate

+420 737 686 020