Header Image - Value Calculator

M&A Index

icon
2551 Transakcí
icon
€ 81 923 mil.
icon
9,4x
M&A Index Q3-Q4 2023 3

Ve třetím čtvrtletí roku 2023 došlo k výraznějšímu ochlazení trhu, než se původně očekávalo, a počet transakcí klesl pod úroveň zaznamenanou ve druhém čtvrtletí roku 2020, tedy v období pandemie.

Inflace, rostoucí úrokové sazby, zvýšené náklady na kapitál, pokračující geopolitická krize a přísnější regulační dohled. To vše způsobilo další pokles M&A apetitu na trhu. Společnosti kladou důraz na snižování nákladů a kontrolu stavu finančních rezerv, což se odráží i v transakcích - vyšší optimalizací portfolia, racionalizací, strategickými bolt-ony (větší společnost koupí menší firmu, která působí ve stejném odvětví) a konsolidací.

M&A Index Q3-Q4 2023 1

Ve třetím čtvrtletí roku 2023 došlo k výraznějšímu ochlazení trhu, než se původně očekávalo, a počet transakcí klesl pod úroveň zaznamenanou ve druhém čtvrtletí roku 2020, tedy v období pandemie. Současné tržní prostředí představuje značnou výzvu pro investory i majitele firem; ti i nadále váhají, zda se odhodlat k prodeji za ceny nižší, než jaké byly na počátku roku 2022. Absorbování nové tržní reality a její zohlednění v rámci valuace společností (a tedy i očekávání majitelů firem) je až chronicky dlouhé. V tomto ohledu lze vývoj na trhu hodnotit jako negativní, jak na úrovni počtu a velikosti transakcí, tak na úrovni valuačních násobků - jako produkt tržní volatility a nejistoty v kombinaci se zvýšeným objemem peněžních prostředků nefinančních společností. V důsledku postupného sbližování v oblasti očekávání investorů a majitelů firem, posíleného obecnou cyklicitou trhu ke konci roku, předpovídá Deloitte M&A Index pro 4. čtvrtletí mírný nárůst oznámených transakcí o 7,7 %, tedy na 2 624 transakcí. Tato predikce značí mírnou korekci negativních výsledků v předchozím čtvrtletí.

M&A Index Q3-Q4 2023 2

Na základě dat zveřejněných společností Capital IQ došlo ve 3. čtvrtletí roku 2023 k poklesu počtu transakcí z celkových 2 917 (zaznamenaných ve druhém čtvrtletí letošního roku) na 2 436. To představuje pokles aktivity přibližně o 16,5 %. Mimo to celková hodnota transakcí, měřená jako součet hodnoty transakcí uskutečněných v posledních dvanácti měsících (LTM), rovněž poklesla z původních 511 miliard USD na 487 miliard USD. Tento propad tak dál reflektuje celkovou ekonomickou nejistotu, nižší zisky na úrovni firem a vyšší náklady na získání kapitálu. Deloitte M&A Index předpokládal pro 3. čtvrtletí 2023 mírnější pokles na 2 810 transakcí.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na:

Jan Brabec

Partner - Corporate Finance

+420 606 630 260

Miroslav Linhart

Partner - Real Estate

+420 737 235 553

Tomislav Procházka

Senior Associate

+420 737 686 020