24.5.2023

Future of Deals: Jak čelit dynamickým změnám na trhu v době nejistoty

Jaká je budoucnost fúzí a akvizic, jak úspěšně čelit výzvám v oblasti transakcí a jak maximálně využít příležitostí, které nabízí (nejen) moderní technologie? O tom a dalších tématech diskutovali zástupci společností, kteří byli hosty našeho nedávného eventu.

Orientation Session-64

Poslední květnové setkání v Deloitte bylo věnováno tématu, jak čelit dynamickým změnám na trhu v době nejistoty. Trh je v současné době ovlivňován negativními makroekonomickými faktory, jako je inflace, vyšší úrokové sazby, zpomalení hospodářského růstu a dozvuky narušení dodavatelských řetězců.

Naši hosté hovořili o problematice dynamického trhu, akvizičním financování, nových technologiích a souvisejících zkušenostech a postřezích: Zbyněk Pela, manažer akvizičního a syndikovaného financování z České spořitelny a Petr Rieger, Associate Director ve společnosti Carlyle Group, jedné z největších amerických PE firem. Setkání, které moderoval Jan Brabec – partner v oddělení finančního poradenství Deloitte, se konalo v rámci Deloitte Business Club.

Úvodním tématem byla nestabilita na trhu. Jak se dělal byznys poslední 3 roky v tomto prostředí?

„V našem případě bych neřekl, že nás tyto faktory nějak zásadně ovlivnily. Místní banky na českém trhu jsou velmi dobře kapitálově vybaveny, takže určitě existovala nějaká rizika, včetně rostoucích úrokových sazeb a energetické krize, ale největší nejistotu jsme obecně zažívali v prvních měsících roku 2020, kdy v Evropě vypukl covid, ale jinak se nejistota projevovala spíše jen u konkrétních projektů/příležitostí“, uvedl Zbyněk Pela a doplnil, že rozhodně zatím nedošlo k tomu, že by banka neměla kapitál nebo apetit půjčovat.

Petře, ačkoli jste velký PE fond, jste v posledních letech v České republice velmi aktivní. Koupili jste Memsource (Phrase) a nedávno Tescan. Co je pro vás v tomto regionu zajímavé?

„Existuje několik faktorů, proč jsme v České republice aktivnější než v minulosti. Jedním z nich je jednoduše to, že musíme provádět více transakcí. Otevíráme náš pátý fond, který bude mít objem zhruba 3,5 miliardy EUR. Primárním mandátem je západní Evropa, ale vzhledem k množství transakcí, které musíme udělat, je třeba být kreativnější a jít do regionu, kde jsme historicky takovou přítomnost neměli. Po naší první transakci v České republice (Memsource) jsme zjistili, že podniky ve střední Evropě nejsou horší, ve skutečnosti jsou o něco lepší, protože mají velmi silnou technologickou základnu a silný finanční sponzor může pomoci se zbytkem. Další výhodou je, že zde zatím není konkurence ze strany ostatních PE fondů, a proto je zde potenciálně mnoho příležitostí, které můžeme využít“, vysvětlil Petr Rieger.

Nejběžnější formou financování v České republice je úvěrové financování. Otevírá zvýšená aktivita fondů soukromého kapitálu prostor pro jiné typy financování (ať už seniorní nebo juniorní)?

„Já reprezentuji klasické seniorní financování, klasické násobky, kde se cítíme komfortně. U největších obchodů jsem se zatím nesetkal s požadavky PE fondů na juniorní financování. U SME se s tím lze setkat a Česká spořitelna v současné době zvažuje rozšíření svých služeb v tomto typu financování“, otevřel debatu Zbyněk Pela.

Petr Rieger dodal: „V České republice nás velmi příjemně překvapil přístup bank ke klientům. Neexistuje klasický případ, kdy pošlete e-mail a tři dny se nic neděje, ale aktivně se vám věnují a hloubka financování je zde také. Na podmínkách by se ale dalo zapracovat, financování je spojeno s určitými omezeními, která v západních zemích nemáte, ale je vidět, že se tato omezení už začínají pomalu měnit.“

Pokud jde o financování akvizic. Bylo řečeno, že české banky mají kapitál a chuť financovat, a proto většinou neodmítají. Jaké jsou ale hlavní důvody v případě odmítnutí?

Zbyněk Pela uvedl: “Něco jiného to bude v oblasti SME, kde může klient uvažovat příliš odvážně a transakce nemusí dávat bance na papíře smysl. U příležitostí od větších hráčů si nedokážu představit, že by přišli s něčím, co by nedávalo úplný smysl. Co by ale mohlo potenciální financování pokazit, jsou ty dříve zmíněné podmínky, kdy zahraniční klienti požadují podmínky, které jsou pro nás nepřijatelné. Někdy se může stát, že to zamítne oddělení rizik, ale to není tak časté a většinou jde o nějaký velmi odvážný podnikatelský záměr. Nejčastější formou akvizičního financování jsou stále ze 70 % spíše korporátní investice a 30 % jsou LBO (PE ale i family office). U financování s využitím pákového efektu jsou dva nejdůležitější finanční kovenanty: poměr čistého dluhu k EBITDA a ukazatel dluhové služby.“

Zaznamenáváme na M&A trhu počínající pokles transakcí. Jak to vidíte ze svého pohledu?

„Vidíme to podobně, trh je nyní negativně ovlivněn úrokovými sazbami, financování je drahé a makroprostředí negativně ovlivňuje růst firem. Trh je tedy celkově pomalejší a to, co vidíme, je rozdělení na 2 velké tábory. Společnosti, které nebyly negativně ovlivněny makroprostředím, stále exitují a tam bych si dovolil tvrdit, že se ocenění ještě zvýšilo, protože je stále hodně kapitálu a společnosti musí vykazovat aktivitu a dělat transakce. A pak firmy, na které působí více negativních faktorů, pociťují větší diskont. Takže z pohledu mnoha prodávajících je výhodné počkat na exit ještě 12-18 měsíců, kdy úrokové sazby pravděpodobně klesnou, a potenciálně získat za podnik větší hodnotu,“ vysvětlil Petr Rieger.

Zbyněk Pela dodal: „My jsme v cyklu až kus za vámi, tudíž ochlazení trhu zatím nepociťujeme. Druhá věc je, že děláme transakce od 40 milionů CZK, takže těch příležitostí je pro náš menší tým stále dost. Nicméně mohu potvrdit to, co říkal Petr, a to, že stále existují sektory, které zažívají rekordní roky i přes negativnější tržní prostředí."

Dalším tématem je ESG. Někteří lidé jsou z tohoto tématu pravděpodobně unaveni, ale jiní chápou, že toto téma nezmizí. Ovlivňuje tento faktor rozhodování českých bank při větších transakcích nad stovky milionů?

„Určitě se to bere v úvahu, ale západní Evropa je v tomto rozhodně dál. Postupně se tento trend a monitorování ESG standardů rozšiřuje v České spořitelně i u konkurenčních bank. Například financování projektů těžby fosilních paliv je již nyní velmi obtížné. Určitě je to tedy velké téma nejen podstatou, ale i procesně v bankách a rozhodně se do budoucna přitvrdí,“ uvedl Zbyněk Pela.

Petr Rieger doplnil: „Můžu potvrdit, že ESG je součástí všech našich Due Diligence. Tím, že se zaměřujeme převážně na technologické společnosti, bývá ESG většinou menší zátěž. Nicméně v jiných částech Carlyle, například v energetickém fondu, je to rozhodně živější téma než u nás. Dokonce vím o jedné transakci, kdy se jednalo o výrobce čaje, která nebyla dokončena kvůli nedodržení standardů ESG v jeho továrně v Indii.“

A jedno aktuální téma na závěr. Které obory nejvíc posune nová technologie AI?

Petr Rieger otevřel debatu: Zatím jsme neinvestovali do společnosti, která by byla postavena přímo na umělé inteligenci. Myslím, že je dobře, že společnosti experimentují s AI za účelem zefektivnění procesů, ale stále se nacházíme v období, kdy se jedná o rizikovější investici, a teprve čas ukáže, jaké jsou skutečné "business case" pro společnosti využívající AI.

Zbyněk Pela dodal: "Česká spořitelna je aktivní v oblasti nových technologií, máme fond Seed Starter, který funguje podobně jako Venture Capital a financuje nadějné start-upy v České republice, a náš generální ředitel Tomáš Salomon je velký vizionář. Jakých oborů se ChatGPT nejvíce dotkne, si netroufám říci, ale tuto platformu jsme v rámci edukace poskytli všem zaměstnancům spořitelny."

Event Future of Deals se zaměřil na výzvy a příležitosti na dynamickém trhu v době nejistoty. Zatímco negativní makroekonomické faktory ovlivňují trh, podniky pociťují různou míru jejich dopadu. Česká republika přitahuje zájem firem soukromého kapitálu díky své silné technologické základně a mnoha atraktivním příležitostem, přičemž české banky jsou připraveny financovat potenciální transakce.