25.4.2023

Evropské Venture Capital společnosti čelí nedostatku kapitálu

V posledních letech investoři rizikového kapitálu (VC) investovali do začínajících podniků nebývalým tempem a dodávali na trh likviditu. Podle údajů společnosti Pitchbook však ke konci roku 2022 došlo na celém kontinentu ke znatelnému zpomalení transakční aktivity a tento trend pokračuje i v roce 2023. V aktuálním náročném ekonomickém prostředí, které se vyznačuje inflací a přísnější měnovou politikou, je pro začínající podniky stále obtížnější dosahovat růstu, protože se utlumil příliv kapitálu.

406771513 lo

Očekává se, že evropský VC fundraising letos dosáhne nejnižšího ročního objemu od roku 2015. První čtvrtletí roku 2023 vykázalo výrazný pokles ve srovnání s tempem nastaveným v posledních čtyřech letech, což naznačuje, že ekosystém rizikového kapitálu začíná pociťovat dopad náročných podmínek pro získávání finančních prostředků. Toto zpomalení kapitálových investic do začínajících podniků spolu s nižším počtem exitů by mohlo snížit výnosy a ohrozit dlouhodobé kapitálové závazky.

V prvním čtvrtletí bylo na evropském trhu VC získáno (fundraise) pouze 3,4 miliardy EUR. Pokud bude stejné tempo pokračovat i po zbytek letošního roku, půjde o nejnižší objem od roku 2015. Vzhledem k tomu, že je stále obtížnější získat nové finanční prostředky, budou VC fondy čelit problémům při získávání kapitálu na investice, a to i ze stávajících zdrojů. Tento problém ještě zhoršuje skutečnost, že od loňského roku došlo k výraznému snížení počtu i velikosti evropských exitů podpořených rizikovým kapitálem.

V prvním čtvrtletí roku 2023 došlo k snížení významných exitů rizikového kapitálu v důsledku nepříznivých makroekonomických podmínek a slabšího ocenění. Předpokládá se, že aktivita v oblasti exitů zůstane v nadcházejících čtvrtletích utlumená, protože volatilita, které jsme byli svědky na akciových trzích v posledních 12 měsících, nadále negativně ovlivňuje tržní prostředí. Z tohoto důvodu došlo ke změně trendu, kdy primární veřejné nabídky akcií (IPO) často představovaly největší exity pro startupy (dle hodnoty) v daném čtvrtletí. Namísto toho čtyři z pěti nejvýznamnějších exitů v prvním čtvrtletí letošního roku proběhly prostřednictvím fúzí a akvizic, takže v nadcházejících měsících můžeme být svědky nárůstu aktivity v oblasti M&A. Ačkoli tyto exity bývají ve srovnání s IPO menšího rozsahu, nabízejí větší jistotu a potenciální synergie, což může být pro menší podniky v současné ekonomické nejistotě neocenitelné.