30.3.2023

Zpráva Pitchbook Real Estate za druhou polovinu roku 2022

Nejnovější zpráva Global Real Estate Report objasňuje strategii investování do sektoru Real Estate a přináší nové údaje o získávání finančních prostředků a investičních výzvách.

CP8MKA lo

Sektor private Real Estate utrpěl v roce 2022 značnou ránu v důsledku vysokých úrokových sazeb a přetrvávající inflace. V loňském roce se soukromým nemovitostním fondům podařilo získat 128,6 miliardy USD prostřednictvím 267 fondů, což představuje 28,4% pokles oproti předchozímu roku, kdy bylo 549 fondy shromážděno 179,6 miliardy USD. Podobný pokles zaznamenala i úroveň „dry powder“, která se snížila z 486,3 miliardy USD v roce 2021 na 423,1 miliardy USD v roce 2022, tedy pokles o 13 %.

K poklesu objemu private Real Estate fondů přispělo několik faktorů, včetně zvýšení úrokových sazeb a pokračující inflace, které negativně ovlivnily portfolia soukromých partnerů na trhu. Obzvláště ovlivněn byl fundraising ve druhé polovině roku, kdy došlo k poklesu získaných prostředků o 65,4 % ze 44,4 miliardy USD ve 3. čtvrtletí 2021 na 15,4 miliardy USD ve 3. čtvrtletí 2022. Kromě toho došlo k 27,8% poklesu získaných prostředků ze 70,1 miliardy USD ve 4. čtvrtletí 2021 na 50,6 miliardy USD ve 4. čtvrtletí 2022.

Rok 2022 byl také bouřlivý v oblasti komerčních nemovitostí. Index výnosnosti komerčních nemovitostí Green Street - index, který měří jak ceny, za které se komerční nemovitosti obchodují, tak i příjmy z těchto nemovitostí - indexovaný na hodnotu 100 v roce 2007, dosáhl na konci roku 2021 hodnoty 129,3 pro evropský trh a 159,6 pro trh americký, na konci roku 2022 index klesl na 113,9 a 134,4 ve stejném pořadí.