31.1.2023

Rok s ESG v Real Estate v panelové diskuzi

Faktorům životního prostředí, sociální oblasti a způsobu řízení (ESG) se v posledních letech věnuje stále větší pozornost, a to nejen v oblasti financí, ale také v oblasti nemovitostí. ESG se stalo pro realitní sektor zásadním tématem, protože má přímý dopad na hodnotu a udržitelnost aktiv, blahobyt nájemníků a dlouhodobý úspěch podniků.

1674745945800

Proto jsme pro Vás na toto téma připravili workshopy v rámci programu „Rok s ESG v Real Estate“. Našimi řečníky v prvním setkání byli Olga Kaizar– Deloitte ESG Leader, Kryštof Dosoudil–Deloitte Legal, Katka Čermákova– Deloitte Sustainability senior consultant a Raúl García-Rodríguez– Deloitte Sustainability and ESG advisory team Leader.

Rok s ESG v Real Estate v panelové diskuzi

Společenská odpovědnost a udržitelnost ve světě nemovitostí

První seminář byl zaměřen na obecný úvod do ESG v Real Estate. Mluvilo se o termínech jako CSR, Fit for 55, taxonomie, nefinanční reporting, vykazování uhlíkových stop, certifikace BREEAM/LEED, zelené dluhopisy, green deal a udržitelné finance. Jaké potenciální výhody trend ESG v Real Estate přináší? Pro implementaci ESG standardů existuje hned několik důvodů:

  • Reputace: Společnosti, které jsou vnímány jako odpovědné a udržitelné, budou pravděpodobněji považovány za atraktivní pro zákazníky, zaměstnance a investory.
  • Finanční výkonnost: Iniciativy ESG v oblasti nemovitostí mohou mít pozitivní dopad na finanční výkonnost. Například optimalizací spotřeby energie, snížením spotřeby vody a snížením dalších výdajů můžou vlastníci budov maximalizovat své výnosy.Společnosti s vysokými standardy ESG navíc často mají snazší přístup k financování.
  • Dodržování předpisů: Vlády a další regulační orgány stále častěji ukládají realitnímu sektoru předpisy a standardy související s ESG. Například směrnice EU z minulého roku o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD). Nový CSRD reporting se od roku 2025/6 bude vztahovat na velké podniky s více než 250 zaměstnanci a obratem vyšším než 40 milionů EUR a od 1. ledna 2026 pak i na malé a střední kótované podniky.
  • Inovace: Zavádění iniciativ ESG v oblasti nemovitostí poskytuje společnostem příležitost k inovacím a vývoji nových a udržitelnějších stavebních postupů, produktů a technologií.
  • Risk management: Větší důraz na řízení rizik ESG a jeho začlenění do širšího rámce rizik přináší řadu obchodních výhod, mezi ty patří: Přesnější vymezení rizik, proaktivnější dodržování předpisů a potenciálně větší síla dodavatelského řetězce.

Více informací o dalších workshopech na téma ESG v Real Estate najdete zde.