27.1.2023

Novinky v oblasti daně z nemovitých věcí

Úterý 31. ledna 2023 je posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023. Přiznání se podává dle stavu k 1. 1. 2023. Lhůtu by neměli promeškat ti, kteří v průběhu roku 2022 nabyli do vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou či nebytovou jednotku nebo vlastníci pozemků, kteří v roce 2022 získali stavební povolení na novou zdanitelnou stavbu. Zapomenout byste však neměli ani na daňové přiznání, případně oznámení finančnímu úřadu při prodeji, darování nebo jakémkoliv dalším pozbytí nemovité věci.

Header picture - RE Tax

Pro letošní rok se legislativní parametry daně z nemovitých věcí v zásadě nemění. Finanční správa však připravila a na přelomu roku zprovoznila pro poplatníky této daně v rámci daňové informační schránky Plus několik zajímavých praktických nástrojů, které mohou sestavení daňového přiznání usnadnit. Zároveň ministerstvo financí připravuje novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí, která by měla nabýt účinnosti v příštím roce.

Více informací o novinkách v oblasti daní z nemovitých věcí najdete na webu dReport.