22.8.2022

Spotřebitelské 5G dosáhlo svého

Průzkum konektivity a mobilních trendů společnosti Deloitte odhaluje spokojenost a zmatek ohledně zařízení 5G.

Article image - 5G customers

5G se výrazněji objevuje v rozhodování spotřebitelů o nákupu bezdrátové sítě. Ve třetím vydání průzkumu Deloitte Connectivity and Mobile Trends Survey jsme zjistili, že z 20 % respondentů průzkumu, kteří v posledních dvou letech změnili svého mobilního operátora, se služba 5G umístila na čtvrtém místě jako důvod změny. Když se však těšíme, že předplatitelé uvažují o změně poskytovatele v příštím roce, 5G služba nabývá na důležitosti, hned za lepší hodnotou za peníze.

Průzkum také odhalil mírně vyšší počet spotřebitelů, kteří v příštím roce zvažují změnu poskytovatele. V roce 2022 vyjádřilo přání změnit mobilního operátora 24 % respondentů, v roce 2021 to bylo 16 %.

Zavádění 5G telefonů je také jasně na vzestupu. Dodávky zařízení 5G celosvětově přesáhly 615 milionů kusů, což je více než dvojnásobek od roku 2020 do roku 2021.2 Náš průzkum skutečně zjistil, že procento spotřebitelů3 se zařízením 5G vzrostlo z 56 % v roce 2021 na 68 % v roce 2022.

Article Graph - Consumer 5G hits its stride

Spotřebitelé pozitivně hlásí, že jsou se svou službou 5G spokojeni. Více než devět z 10 respondentů uvedlo, že 5G splňuje nebo předčí jejich očekávání. Navíc čtvrtina respondentů uvedla, že díky 5G sleduje více streamovaného videa, a čtvrtina respondentů generace Z uvedla, že na svých 5G telefonech hraje více než v minulosti. V důsledku toho se očekává, že průměrné měsíční využití dat na jeden smartphone na celém světě v roce 2022 překročí 15 GB, oproti 12 GB na konci roku 2021. Přesto přibližně dvě třetiny všech respondentů (se službou 5G i bez ní) uvedly, že chtějí lépe porozumět novým možnostem, které 5G nabízí. Ve skutečnosti většina uživatelů dělá to, co již dělali se 4G, jen rychleji a s lepším výkonem. Zatím nevidí žádné nové revoluční aplikace, které tato technologie umožňuje. Přesto dvě třetiny uživatelů 5G telefonů uvedly, že by ocenily prémiové balíčky s inovativními digitálními službami a aplikacemi navrženými pro využití služeb 5G. Za tímto účelem využívá 45 % poskytovatelů služeb po celém světě příslib bohatých médií a cloudových her k podpoře předplatného 5G a prodeje zařízení a téměř 40 % zahrnuje neomezenou možnost na prémiovém konci svých vrstvených datových plánů. Protože 5G poskytuje větší šířku pásma a rychlost více zařízením, mohou poskytovatelé služeb stále více nabízet neomezené datové tarify, často s předplatným prémiové streamovací služby třetí strany (např. video, hudba, hry). Tyto neomezené prémiové balíčky mohou pomoci odlišit 5G od starších bezdrátových plánů 4G.

Key takeaways

  • 5G nabývá na významu při rozhodování spotřebitelů o nákupu mobilních služeb. Vzhledem k tomu, že téměř čtvrtina respondentů chce v příštím roce změnit poskytovatele, mají mobilní služby přesvědčivou příležitost přilákat nové zákazníky.
  • Zdá se, že iniciativy poskytovatelů služeb k odlišení 5G od 4G pomocí prémiových neomezených balíčků fungují. A co je důležitější, zdá se, že tyto balíčky podporují růst průměrných příjmů na účet nebo uživatele (ARPA nebo ARPU). Ve svých výsledcích za druhé čtvrtletí například Verizon uvedl, že 57 % nových účtů si vybralo prémiové neomezené plány, což vedlo k nárůstu ARPA o 2,4 %.
  • Společnost AT&T také zaznamenala nárůst ARPU kvůli tomu, že více zákazníků přešlo na prémiové neomezené plány.
  • Provozovatelé mobilních sítí mají stále dostatek příležitostí těžit ze vzdělávání spotřebitelů o výhodách 5G a vývoje nových prémiových balíčků, které využívají služby 5G. Jednou jasnou příležitostí je spojit 5G mobilní telefony s 5G pevným bezdrátovým přístupem (FWA), který může nabídnout podobný výkon jako kabelové širokopásmové připojení. Z našeho průzkumu CMT vyplynulo, že pouze 22 % respondentů získává mobilní a domácí internet od stejného poskytovatele. Když jsme byli nuceni vybrat tři hlavní faktory, které by je přesvědčily, aby tyto služby spojili, byly na nejvyšším místě nižší kombinované náklady, důvěra v kvalitu služeb a snadnost účtování a plateb.