20.12.2022

Evropská unie v rámci boje proti změně klimatu a snižování emisí skleníkových plynů zavedla uhlíkové clo na dovoz

V novém mechanismu budou podniky kupovat certifikáty na pokrytí emisí vzniklých při výrobě zboží dováženého do Evropské unie na základě ceny emisních povolenek v EU.

lg shutterstock 473526313

Prosincová dohoda mezi evropskými vládami a Evropským parlamentem ukončila více než rok trvající jednání o podrobnostech na tomto novém mechanismu. Uhlíkové clo, známé také jako uhlíkové vyrovnání na hranicích (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), je součástí rozsáhlého balíčku právních předpisů, který by měl posílit úsilí bloku o omezení globálního oteplování. Bude se vztahovat na výrobky dovážené do EU, které jsou vyrobeny v zemích bez dostatečného zpoplatnění emisí, nebo ekologických regulací.

Účelem uhlíkového cla na dovoz je vyrovnat podmínky pro evropské podniky, které podléhají zpoplatnění emisí uhlíku a dalším environmentálním předpisům. Mělo by podpořit výrobu nízkouhlíkového zboží a také motivovat ostatní země, aby přijaly podobnou politiku. Uhlíkové clo se vztahuje na širokou škálu výrobků, včetně průmyslového a spotřebního zboží, elektřiny a paliv.

Mechanismus uhlíkového vyrovnání je však kontroverzní: Někteří tvrdí, že by mohl vést ke zvýšení cen pro spotřebitele a k potenciální obchodní válce se zeměmi, které nemají stanovenou podobnou politiku. Zejména USA a Jihoafrická republika uvedly, že CBAM nespravedlivě postihne jejich výrobce, kteří nyní mohou čelit vlně levného dovozu od společností, které nejsou ochotny platit uhlíkové clo EU a místo toho budou vyvážet své zboží jinam. Jiní argumentují tím, že je nezbytný k podnícení přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a ke snížení celosvětových emisí skleníkových plynů.