4.1.2024

M&A: Jaký byl rok 2023 a co nám přinese rok 2024?

V roce 2023 došlo na trhu fúzí a akvizic ke zpomalení v důsledku vyšších úrokových sazeb, inflace, geopolitické nejistoty a rozdílných cenových očekávání kupujících a prodávajících. Stále jsme však v ČR byli svědky řady velkých transakcí, a to zejména v oblasti telekomunikací, polovodičů a logistiky. Jaký byl rok 2023 z pohledu vedení našeho Financial Advisory týmu a co nás čeká v roce 2024?

MicrosoftTeams-image (9)

Na tyto otázky jsme se zeptali vedoucích pracovníků z oddělení finančního poradenství naší české a slovenské kanceláře. Do rozhovoru se zapojili vedoucí partner Miroslav Linhart (M. L.), Cluster leader Ivana Lorencovičová (I. L.), partner z Corporate Finance Jan Brabec (J. B.), ředitel v oddělení Transaction Services Pavel Piskáček (P.P.) a partner z Valuací a finančního modelování Roman Lux (R. L.).

Miroslave, jak hodnotíš aktivitu v oblasti M&A na českém trhu v roce 2023 obecně?

M.L.: „Aktivita v oblasti M&A byla v minulém roce spíše utlumená. Faktory, které stály za touto situací, jsou zřejmé: rostoucí úrokové sazby, zvýšená míra inflace a nejistota ohledně výkonnosti podniků. Mnoho odvětví v současné době čelí obrovskému tlaku v důsledku rostoucích nákladů, které nemusí nutně odpovídat výnosům, což má následně nepříznivý dopad na zisky. Tento rozpor vede k rozdílným cenovým očekáváním mezi prodávajícími a kupujícími. Prodávající usilují o zajištění ceny na základě výsledků z předchozího roku. Hospodářský pokles v mezidobí se však odráží ve zhoršených výsledcích, a tím snižuje cenu.“

Jakou roli budou hrát přeshraniční fúze a akvizice na českém trhu v roce 2024? Jak zahraniční investoři vnímají český trh jako investiční destinaci?

M.L.: „Zahraniční investoři se v minulém roce zaměřovali především na velké investiční příležitosti, přičemž nižší počet menších přeshraničních transakcí byl způsoben především přetrvávajícími geopolitickými riziky. Naopak můžeme pozorovat nárůst transakcí českých firem do zahraničních destinací. Větší subjekty, pro které je český trh relativně malý, směřují své investice do zahraničí, příkladem byla loni CSG, CZ Colt Group, KKCG a mnoho dalších. Předpokládá se, že tento trend bude přetrvávat, dále se objevují nové příležitosti, kdy firmy hledají zahraniční investory pro doplnění finančních prostředků a další spolupráci.“

Jaké jsou hlavní trendy v oblasti rezidenčních a komerčních nemovitostí? Prosazují se nějaké nové třídy aktiv nebo investiční strategie?

M.L.: „Na rezidenčním trhu bude problém dostupnosti bydlení přetrvávat, protože financování bude stále relativně drahé. A i když úrokové sazby mírně klesnou, tak se nic dramaticky nezmění. Proto předpokládám poměrně velký rozvoj nájemního bydlení. Developeři dnes uvažují o tom, že velkou část svých nových projektů prodají různým institucionálním investorům jako nájemní bydlení, a i část komerčních investorů se bude přeorientovávat na rezidenční trh, a to, co dříve investovali do kanceláří, budou nyní investovat do portfolia rezidenčních nemovitostí.“

Jaká jsou hlavní rizika a příležitosti pro investory na českém realitním trhu v roce 2024?

M.L.: „Stále si myslím, že máme relativně bohatou ekonomiku, a to i z pohledu investorů do nemovitostí. Zájem bude především o rezidenční sektor, a to zejména v Praze a velkých městech. Podle mého názoru je to segment, který se může reálně rozvíjet, a to především díky trendu stěhování lidí do větších měst a okolí za prací. Nemyslím si, že ČR má nějaká specifická rizika, celý evropský realitní sektor je v současné době v útlumu kvůli vyšším úrokovým sazbám. Velký vliv bude mít v budoucnu určitě ESG, v příštích letech budou projekty dražší a budou se stavět ve standardu A, aby produkovaly co nejméně emisí, a nájemci budou muset být připraveni zaplatit vyšší cenu. Známe regulace a změny, které se chystají, ale nikdo přesně neví, co to s trhem udělá, a je možné, že některé věci se nakonec budou muset zmírnit.“

Jak hodnotíš aktivitu v oblasti M&A na českém trhu v roce 2023, Honzo?

J.B.:„Přestože se nejednalo o rekordní rok co se týče objemu a počtu transakcí, domnívám se, že jsme byli svědky řady velmi významných transakcí, jako byl například prodej Packety nebo Nej.cz. Největší transakcí minulého roku byl prodej společnosti Meopta Optika, což byla i jedna z největších transakcí za posledních 30 let. Z hlediska významných transakcí byl tedy rok 2023 velmi atraktivní. Samozřejmě v důsledku vyšších úrokových sazeb, inflace a částečně i geopolitické nejistoty dochází k výraznějšímu rozdílu v představách prodávajících a kupujících. Přestože je mezi zejména finančními, ale i strategickými investory stále dostatek peněz, dopad již zmíněných faktorů (zejména dražší akviziční financování) se projevuje ve sníženém objemu a počtu transakcí. Očekávám, že tento trend bude pokračovat i v tomto roce, ale nekresleme černé scénáře. Společností, za které jsou investoři ochotni zaplatit vysokou cenu, je stále dost a myslím, že mnohé z nich budou na prodej i v letošním roce.“

Jaké jsou možné katalyzátory M&A aktivit pro letošní rok?

J.B.:„Pokračující snižování inflace a úrokových sazeb se projeví ve snížení nákladů na externí (zejména bankovní) financování a může posílit apetit zejména finančních investorů. Valuace společností však zůstanou na podobné úrovni jako v minulém roce. Oživení kapitálových trhů umožní řadě společností získat nový kapitál, což by se mělo projevit i ve zvýšené aktivitě v oblasti fúzí a akvizic. Opět bude platit, že fondy, které v posledních letech získaly kapitál, budou aktivně vyhledávat akviziční příležitosti.“

Jaké jsou nové trendy ve financování a strukturování transakcí?

J.B.:„Zvýšení úrokových sazeb a mnohdy i opatrnější přístup zahraničních bank, které financují akvizice globálních finančních investorů z Londýna, vedl k tomu, že některé globální private equity fondy využily akviziční financování od lokálních bank. Domnívám se, že tento trend bude posilovat i v budoucích akvizicích na českém, případně středoevropském trhu. České banky jsou nejen ve velmi dobré kondici, ale zároveň vnímají riziko českých firem v kontextu domácího trhu, nikoliv z hlediska dalekého EU trhu, který navíc není v EMU. Obecně dále platí, že zvýšené úrokové náklady nutí investory zvýšit podíl vlastního kapitálu u zamýšlených investic. Tento faktor se pak odráží v nižších valuacích u uskutečněných transakcí.“

Mohl by ses podělit o úspěšné příběhy z roku 2023, kdy Deloitte pomohl klientům uskutečnit transakce nebo zmírnit rizika na náročném trhu?

J.B.:„Minulý rok jsme úspěšně dokončili řadu transakcí v několika odvětvích, namátkově v oblasti strojírenství, e-commerce, sportu, telekomunikací nebo polovodičů. Vyzdvihl bych prodej společnosti Meopta Optika. Jednalo se o jednu z největších transakcí za posledních 30 let. Společnost vlastnila rodina Rausnitzů, která má v českých zemích historické kořeny a která společnost koupila po revoluci v rámci privatizace. O Meoptu měli velký zájem investoři z celého světa, a to jak strategičtí, tak finanční. Vítězem procesu prodeje se stal private equity fond Carlyle.“

Ivano, jak PE firmy přizpůsobují své investiční strategie současnému tržnímu prostředí? Jaké jsou jejich klíčové oblasti a investiční sektory pro rok 2024?

I.L: „PE firmy neustále upravují své investiční strategie, aby reagovaly na vyvíjející se tržní prostředí. Klíčovými tématy jsou především digitální transformace, růst a nové trhy, efektivita, udržitelnost a regulace. V letošním roce očekáváme zvýšenou aktivitu v oblasti infrastrukturních projektů, energetické transformace a zdravotnictví.“

Jaké poznatky může Deloitte sdílet ze své globální sítě, pokud jde o současné trendy a osvědčené postupy v oblasti M&A?

I.L: „Jako příklad současných trendů v oblasti M&A lze uvést větší důraz na integraci a technologie. Výsledky fúzí a akvizic jsou velmi závislé na efektivním plánování, maximalizaci synergií a provedení integrace/transformace, přičemž vedoucí pracovníci se nyní více než v předchozích letech zaměřují na integraci na začátku procesu. Druhým trendem je, že technologie hrají stále větší roli při zlepšování účinnosti a efektivity podnikových procesů, například při identifikaci akvizičního cíle.“

Další otázka směřuje na tebe, Pavle - jak se Deloitte připravuje na budoucnost M&A? Jaké investice a iniciativy probíhají, aby Deloitte zůstal předním poradcem na českém trhu?

P.P.: „Investujeme do automatizace a usnadnění části procesů due diligence – od počátečního zpracování dat, přes asistenci s identifikací zjištění po usnadnění přípravy našich zpráv. Lidský faktor nepůjde nikdy nahradit, nicméně od těchto nástrojů si slibujeme zvýšení kvality a zvýšení efektivity především v rutinních oblastech naší práce. Rád bych také dodal, že jsem velice rád, že v České republice patříme mezi země, které tyto iniciativy vedou.“

Mohl by ses podělit o úspěšné příběhy z roku 2023, kdy Deloitte pomohl klientům uskutečnit transakce nebo zmírnit rizika na náročném trhu?

P.P.: „Úspěšných transakcí jsme v roce 2023 měli celou řadu, byť se obvykle jednalo o transakce rozjednané v předchozím roce. Jednou z nejvýznamnějších transakcí byl prodej společnosti Nej.cz, největšího českého poskytovatele připojení k internetu vyjma mobilních operátorů, který nakonec mezi desítkami zájemců z České republiky i zahraničí vyhrála společnost CETIN. Rád bych také zmínil akvizici portfolia Hello Bank Českou spořitelnou, o které se s přestávkami vyjednávalo téměř dva roky a kde jsme poskytovali integrované poradenství v oblasti oceňování, financí, práva a daní. Zároveň jsme našim klientům pomohli expandovat do zahraničí, příkladem může být nedávno oznámená akvizice největší elektrárny ve Vietnamu skupinou Sev.en nebo nedávno oznámená akvizice IT společnosti Avenga se sídlem v Německu, působící v Evropě a Americe, společností KKCG.“

Romane, jak se v posledním roce změnil lokální FinTech sektor a jaká je jeho pozice v rámci českého finančního trhu?

R.L.: "Samotný FinTech sektor stále vykazuje velmi zajímavé trendy, zejména co se týká růstu výnosů. Finanční výsledky za rok 2023 ještě nejsou k dispozici, ale lze předpokládat, že tempo růstu celého sektoru bude podobné jako v roce 2022, kdy jsme u sledovaných společností zaznamenali růst tržeb o více než třetinu. Nejzásadnější změnou na trhu je částečné vystřízlivění některých investorů, které bylo urychleno zejména růstem úrokových sazeb v minulých letech, a tím i celkových nákladů financování. Obecně tak vzrostl tlak na plnění výnosových cílů i požadované profitability, který se mimo jiné odrazil i v některých divesticích či účetních impairmentech."

Jaké byly nejvýznamnější trendy při oceňování v roce 2023?

R.L.: "Minulé roky byly poměrně turbulentní a čerstvě získaná zkušenost se odráží ve větší opatrnosti investorů. Na jejich rozhodování má pochopitelně vliv aktuální cena peněz, ale i nedávný nárůst provozních nákladů díky mimořádné inflaci či další ochlazení na straně poptávky ve většině sektorů. Z těchto důvodů jsou investoři výrazně rozvážnější než v minulých letech a věnují vyšší objem zdrojů a energie při posouzení nových příležitostí. To ale neznamená, že by byl trh „zamrzlý“. Naopak se pro připravené investory otevřela řada zajímavých příležitostí."

Mohl by ses podělit o úspěšné příběhy z roku 2023, kdy Deloitte pomohl klientům uskutečnit transakce nebo zmírnit rizika na náročném trhu?

R.L.: "Jedním z nejzajímavějších projektů loňského roku bylo poradenství pro Českou spořitelnu při akvizici úvěrového portfolia Hello bank! (tj. česká pobočka francouzské banky BNP Paribas, konkrétně BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod). Je to další střípek z probíhající konsolidace lokálního finančního trhu. Bankovní sektor je ve své podstatě vysoce náročný na tzv. škálování, a to díky rostoucím nárokům na regulaci či kapitálovou vybavenost. A tak pro menší hráče nedává ekonomický smysl na některých trzích působit, což byl pravděpodobně hlavní důvod k exitu i v tomto případě.

Pro Českou spořitelnu už to byla čtvrtá akvizice v posledních letech a její tým fungoval velmi profesionálně a sehraně. Z naší strany jsme pozitivně vnímali zejména benefity, plynoucí z kombinace znalostí a zkušeností „zevnitř“ bankovního světa s externím poradenským týmem. Zároveň není tak časté, aby klient přesně věděl co potřebuje, dokázal naslouchat našim postřehům, ale zároveň klad komplexní dotazy a chtěl rozumět konsekvencím transakce ve všech ohledech.

V rámci M&A není prostor pro chybu a i u této transakce se potvrdilo, že pečlivá příprava, správný mix zdrojů i know-how a pochopitelně maximální důslednost v průběhu celého projektu se vždy vyplatí."