11.3.2024

CEE Banking M&A Study 2023

Šesté vydání studie společnosti Deloitte o fúzích a akvizicích v bankovnictví ve střední a východní Evropě přináší analýzu současného stavu bankovního sektoru v regionu. Studie se zabývá makroekonomickými faktory, dynamikou bankovního trhu, transakčními trendy a druhým rokem nabízí přehled vývoje v rámci fintech sektoru.

Bankingtheme

V roce 2023 čelily banky výzvám, jak se vypořádat s makroekonomickou a geopolitickou nejistotou a s výraznými změnami způsobenými technologickými inovacemi. Tyto změny nabízejí bankám strategickou příležitost přehodnotit a nově definovat své postavení do budoucna. Navzdory výzvám podtrhuje schopnost bankovního sektoru přizpůsobovat se vyvíjejícím se ekonomickým podmínkám jeho flexibilitu a potenciál dalšího růstu v nadcházejícím období.

Celková bilanční suma bankovního sektoru v regionu CEE zaznamenala 5,8% růst a dosáhla 1 931 mld. eur, přičemž dominovaly Polsko, Česká republika a Maďarsko, které se společně podílely na více než dvou třetinách celkových aktiv. Výzvy pramenily z nepříznivého makroekonomického prostředí a rostoucích úrokovýchsazeb, což mělo dopad na poptávku po úvěrech a růst aktiv.

Navzdory těmto výzvám prokázal regionální bankovní sektor odolnost díky silné kapitálové vybavenosti a vysokéziskovosti. Rentabilita vlastního kapitálu vzrostla mezi lety 2020 a 2022 z 6,4 % na 11,1 %, a přestože v roce 2023 došlo k pomalému rozjezdu úvěrové aktivity, anualizovaná rentabilita vlastního kapitálu sektoru vyskočila v první polovině roku 2023 v průměru na zhruba 18 %, což je rekordní hodnota zaznamenaná naposledy před globální finanční krizí v roce 2008. Působivá ziskovost byla způsobena vyššími čistými úrokovými maržemi, které byly podpořeny relativně kontrolovanými rizikovými náklady díky trvale nízké míře selhání a silnému zaměření na řízení provozních nákladů bez ohledu na vysokou míru inflace. S postupujícím zaváděním digitalizace byly banky schopny snížit množství poboček a náklady na své fyzické distribuční sítě.

Počet M&A transakcí v regionu střední a východní Evropy od poslední studie nadále klesá, přičemž ke konci prosince 2023 probíhaly 4 transakce a 7 transakcí bylo úspěšně uzavřeno.

Český bankovní trh

V první polovině roku 2023 v České republice vzrostla celková aktiva finančního sektoru oproti konci roku 2022 o 13,8 % a dosáhla 420 mld. EUR, přičemž bankovní sektor, který na konci roku 2022 představoval téměř 80 % aktiv tuzemského finančního sektoru, zaznamenal meziroční růst o 4,5 %. Celkový objem úvěrů vykázal v roce 2022 výrazný 13,0% nárůst a do 1. pololetí 2023 další 4,9% nárůst, přičemž rostly jak úvěry podnikům, tak i retailové úvěry.

Bankovní sektor v České republice tvoří po likvidaci Sberbank CZ a převzetí Equa Bank společností Raiffeisenbank 21 bank. Silné zastoupení zde mají mezinárodní bankovní skupiny, například Erste, KBC a Raiffeisen Bank International (RBI), jejichž dceřiné společnosti patří mezi největší banky v zemi. Na tuzemském bankovním trhu někteří významní hráči zvažují potenciální akvizice. Koncentrace tuzemského bankovního sektoru se zvýšila poté, co byla v roce 2022 dokončena akvizice Equa bank ze strany Raiffeisenbank. Koncentraci ovlivnilo i ukončení činnosti Sberbank CZ, neboť Česká spořitelna získala část podniku Sberbank CZ tvořenou především úvěrovým portfoliem za cca 1,7 mld. EUR. V roce 2022 měly 3 největší banky dohromady více než 50% podíl na trhu.

„Rok 2023 na českém bankovním trhu byl charakteristický především vysokými úrokovými sazbami, které přibržďovaly růst objemu poskytnutých úvěrů, zejména v segmentu retailových hypotečních úvěrů. Vyšší sazby se v minulém roce promítaly i na depozitní straně bilance, kdy spořící účty a termínované vklady nabízely zhodnocení úspor na úrovni, na kterou klienti po řadu let nebyli zvyklí.

Přes zhoršující se ekonomickou situaci zůstává český bankovní sektor ziskový a zdravý, podíly nesplácených úvěrů se drží nízko i přesto, že se Česká republika potýkala s vysokou mírou inflace.

Nejaktivnějším hráčem na trhu bankovních akvizic byla v minulém roce Česká spořitelna, jež kromě dokončení převzetí portfolia výkonných úvěrů Sberbank CZ v rámci insolvenčního řízení koupila také portfolio spotřebitelských úvěrů Hello bank!, české pobočky francouzské banky BNP Paribas Personal Finance. Dále tak pokračuje koncentrace tuzemského bankovního sektoru.“

-Roman Lux, Partner, Financial Advisory/FSI/Valuation and Modelling

Rozvoj FinTech sektoru v CEE

Druhým rokem studie obsahuje také analýzu FinTechsektoru, která zkoumá CEE fintech trendy a uvádí top fintech společnosti jednotlivých zemí. Aktivita na M&A trhu se v případě bankovních domů přelévá i na FinTech společnosti. Po počátečních rozpacích si banky uvědomují přidanou hodnotu tohoto dynamického sektoru a zároveň investoři a zakladatelé FinTech společností hledají silné spojence, kteří posunou jejich obchodní model zase o kus dál. V dalších letech tak očekáváme nejen pokračující trend konsolidace bankovního trhu, ale zejména rostoucí zájem o akvizice komplementárních Fintech obchodních model.

Celý report si můžete stáhnout zde: ​CEE Banking M&A Study 2023 | Deloitte Hungary