5.4.2023

Sizing the brain

Poruchy mozku jsou celosvětově nejčastější příčinou invalidity a příčinou úmrtí hned po kardiovaskulárních onemocněních. Podle studie Global Burden of Disease postihuje 12 duševních poruch celosvětově 970 milionů lidí. To je každý osmý obyvatel planety. A výskyt těchto poruch se od roku 1990 s nárůstem populace zvýšil o 48 %.

test

Věda by měla přijít na pomoc, ale inovace v oblasti neurověd se v druhé polovině minulého století v podstatě zastavily. Na počátku 20. století vznikly kombinací usilovné práce a štěstí tři široké typy psychiatrických léků: antidepresiva, antipsychotika a anxiolytika. Vývoj psychofarmakologie však ustrnul a během posledních čtyř desetiletí se na trh dostalo jen málo nových léků. Navíc dnes nabízená léčba často pouze zpomaluje progresi onemocnění, aniž by obnovovala ztracené mozkové funkce.

Vzhledem k tomu, že pokroky v léčbě mozkových poruch zaostávají za léčbou v jiných oborech, jako je rakovina nebo léčba srdce, proudí do neurověd nová energie a nápady. Nyní existuje naděje, že se objeví nové léčebné postupy, které překonají omezení stávajících terapií a uleví milionům pacientů na celém světě.

Aby společnost Deloitte pomohla novému kapitálu při rozhodování o investicích, prozkoumala globální trh neurověd (GNM) v jednotlivých segmentech a regionech. Naše zpráva poskytuje komplexní analýzu dostupných diagnostických a léčebných možností s cílem odhadnout ocenění GNM na základě příjmů do roku 2026. Analýza ukazuje, že GNM měl v roce 2022 hodnotu 612 miliard USD a do roku 2026 by mohl vzrůst na 721 miliard USD, což představuje souhrnnou roční míru růstu 4,2 % ve všech segmentech.

V posledním desetiletí investiční subjekty, jako je private equity, venture capital a korporátní divize fúzí a akvizic, zvyšují objem kapitálu věnovaného na transakce fúzí a akvizic v oblasti neurověd. Nové investice umožní vývoj nových terapií, zmírní utrpení mnoha lidí a podpoří duševně zdravou pracovní sílu a plně funkční ekonomiku.

GNM měl v roce 2022 hodnotu 612 miliard dolarů, přičemž 73 % z něj pocházelo z nelékových terapií. Taková převaha nepřekvapí, pokud si uvědomíme, jak rozšířené jsou v moderní společnosti problémy s duševním zdravím: 264 milionů lidí trpí depresemi, 284 milionů úzkostmi a 178 milionů poruchami způsobenými užíváním alkoholu nebo drog.

Mozek je označován za nejsložitější strukturu ve známém vesmíru, a tak není divu, že se medicína snaží vyřešit jeho nejrůznější poruchy. Příčiny neurologických poruch jsou různé, ale patří mezi ně genetika, vrozené abnormality, nehody a infekce. Mohou být také důsledkem životního stylu nebo zdravotních problémů způsobených životním prostředím. Stárnutí je hlavním rizikovým faktorem většiny neurodegenerativních onemocnění, včetně Alzheimerovy, Parkinsonovy a Huntingtonovy choroby. Vzhledem k rychlému stárnutí populace v západních zemích se očekává, že počet těchto onemocnění bude narůstat.

Tato analýza odráží současný pohled společnosti Deloitte na potenciální investiční příležitosti v oblasti neurověd tím, že představuje vybrané segmenty, jejich předpokládané výnosy a odhadovanou míru růstu, a to i na základě regionálních odlišností a místního vývoje. Celou zprávu si můžete přečíst níže:

Soubory ke stažení

  • download preview

    Sizing the brain

    Segmentation and growth factors of the global neuroscience market