20.9.2022

Deloitte M&A Index

Výhledový ukazatel, který předpovídá budoucí objemy M&A obchodů na evropském trhu a identifikuje klíčové trendy.

Article image - M&A Index
Mírný pokles v objemu transakcí v následujících čtvrtletích – M&A Index predikuje pro 3Q 2022 pokles tržní aktivity o 14,4 % ve porovnání s 2Q.

Pokles tržní aktivity ve 3. čtvrtletí 2022 je po roce růstu a expanze na trhu M&A nevyhnutelný. Navzdory obecné odolnosti evropského trhu – posílené stabilními regionálními výsledky evropských rozvíjejících se trhů a zvýšenou aktivitou v průmyslových odvětvích – je pokles v objemu transakcí i valuačních násobků v blízkém horizontu nevyhnutelný. Současná predikce odhaduje 14% pokles v počtu ohlášených transakcí (q/q) ve 3. čtvrtletí roku 2022. Pro zbytek roku 2022 odhadujeme, že navzdory očekávanému poklesu aktivity v oblasti fúzí a akvizic, bude přetrvávat silný zájem strategických a finančních investorů o významné cíle v celém regionu střední a východní Evropy. V souladu s historickým vývojem trhu jsme přesvědčeni, že se tržní aktivita rychle zotaví ve chvíli, kdy vymizí celková tržní nejistota.

Tržní dynamika ukazuje na posun k větším a komplexnějším transakcím, což hraje do karet strategickým investorům, jejichž aktivity jsou pro další vývoj evropského trhu zásadní. Banky jsou sice opatrnější, ale jsou v dobré kondici a nadále připraveny pokračovat ve financování akvizic. Evropský trh fúzí a akvizic tak i nadále vykazuje odolnost, navzdory přetrvávajícím makroekonomickým problémům, zvyšující se inflaci, prudce rostoucím cenám energií i významným geopolitickým změnám. I přes pokles v tržní aktivitě zaznamenal lepší výsledky než americký či celosvětový trh a pokud během následujících dvou čtvrtletí nedojde k dalšímu zhoršení situace, trh fúzí a akvizic bude pravděpodobně ke konci roku 2023 opět růst.

M&A Index - Prediction Q3 2022

Deloitte M&A index předpovídá, že objem transakcí v oblasti fúzí a akvizic bude v druhé půli roku 2022 dále klesat ze svého rekordního tempa z roku 2021, způsobeného příznivými tržními podmínkami a historicky nízkými náklady na úvěry. Faktory včetně odklonu od kvantitativního uvolňování, rostoucích úrokových sazeb a sílících problémů se zaměstnaností budou působit na zpomalení tržní aktivity a přinesou mírný pokles obchodovaných tržních násobků. K tomu i nadále přispějí exogenní faktory včetně války na Ukrajině, rostoucích cen energií a narušení dodavatelských řetězců. V souladu s těmito hypotézami předpovídá Deloitte M&A Index pokles počtu transakcí o 14.4 % (q/q). Tento pokles lze přisoudit především obecnému poklesu HDP a rapidně rostoucí inflace. Optimistický scénář modelu – který zohledňuje nepravděpodobný, přesto možný pozitivní šok v oblasti spotřebitelské důvěry a akciových trhů i nadále umožňuje potenciální mírný nárůst objemu tržních transakcí o 3,2 % (q/q). Ačkoli tedy očekáváme, že objem transakcí v oblasti fúzí a akvizic v roce 2022 zpomalí, domníváme se, že trhy mohou být stále způsobilé k rychlému oživení.

“Pokles počtu transakcí ukazuje na mírnou korekci trhu a s ohledem na historický vrchol v roce 2021 způsobený příznivými tržními podmínkami a nízkými náklady na úvěr a dalšími makroekonomickými faktory byl nevyhnutelný. Evropský trh je ale stále způsobilý k rychlému oživení – trendem jsou startupy a menší firmy, které dokážou naraisovat velké množství kapitálu, disponují IP či talent workforce, a pak samozřejmě tržní realita nahrává strategickým investorům, jejichž akviziční činnost bude pro další vývoj na evropském trhu fúzí a akvizic zásadní.”

- Miroslav Linhart, vedoucí partner v oddělení finančního poradenství Deloitte 

„Navzdory očekávanému poklesu aktivity v oblasti fúzí a akvizic předpokládáme, že zájem strategických i finančních investorů o akvizice vysoce kvalitních a velkých aktiv připraví půdu pro řadu atraktivních transakcí dokončených v nadcházejících letech. Stejně tak, že nová ekonomická realita přinese mnoho dalších rozsáhlých konsolidačních příležitostí, zejména v teritoriích rozvíjejících se trhů, v Evropě, ale i jinde. V příštích dvanácti měsících pak investoři svou pozornost pravděpodobně zaměří na potenciální investice do odvětví, která jsou silně odolná vůči rostoucím nákladům na energie a narušení dodavatelských řetězců.“

- Jan Brabec, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte

„Očekávám, že na trhu zůstane velký počet firem, které budou vstupovat do M&A vyjednávání, protože likvidita kupujících je stále vysoká. Celková M&A aktivita však pravděpodobně poklesne, protože menší část těchto vyjednávání vyústí do uzavření obchodu kvůli geopolitické a ekonomické nejistotě, která má dopad na transakční valuace. Volatilita v oblasti dodavatelských řetezců (supply chain), úrokových sazeb a celkové zvyšování nákladů (hlavně energií, ale i ostatních) zůstávají významnou výzvou při stanovení 'sustainable normal earnings' a tím i valuace.“

- Dušan Ševc, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte

Neplavte ve svět fúzí a akvizic. Zakotvěte v M&A Portu

Soubory ke stažení

  • download preview

    M&A Index

    Výhledový ukazatel, který předpovídá budoucí počet M&A transakcí na evropském trhu a identifikuje klíčové vývoje. Pro 3. čtvrtletí 2022 predikuje pokles tržní aktivity o 14,4 %.