Header Image - Telco

Telco průmysl v Evropě

icon
220 transakcí
icon
€ 5 135 mil.
icon
10,3x

Zdroj: CapitalIQ and Mergermarket

Telco - Graph 1

Oba segmenty vykazují ve sledovaném období růstové trendy. Celkové příjmy z mobilních telekomunikací vzrostly z 1 792,29 mil. eur v roce 2018 na 2 025,24 mil. eur v roce 2022. Prognóza pro nadcházející roky naznačuje pokračující růst a očekává se, že tržby do roku 2027F dosáhnou 3 106,74 milionu EUR. Tato vzestupná trajektorie naznačuje rostoucí poptávku po mobilních službách v České republice.

Celkové tržby z pevných telekomunikačních linek zaznamenaly v letech 2018-2020 mírný pokles, a to z 457,08 milionu EUR v roce 2018 na 410,60 milionu EUR v roce 2020. V roce 2022 se však příjmy opět zvýšily na 450,23 milionu EUR a podle prognózy budou dále růst a v roce 2027F dosáhnou 546,71 milionu EUR.

Závěrem lze konstatovat, že telekomunikační trh v České republice vykazuje růst příjmů z mobilních i pevných linek. Očekává se, že segment celkových příjmů z mobilních služeb zaznamená výrazný růst, zatímco segment příjmů z pevných linek vykazuje ve sledovaném období mírnější růstový trend.

Telco - Graph 2

Z údajů vyplývá obecný vzestupný trend poptávky na trhu po celé analyzované období. V letech 2018 až 2022 se poptávka po datových, telekomunikačních a silových kabelech na trhu zvýšila z 1,27 miliardy EUR na 1,58 miliardy EUR. Tento růstový trend naznačuje rostoucí potřebu těchto kabelů v České republice, která je dána faktory, jako je rozšiřování telekomunikační infrastruktury a zvýšené požadavky na přenos elektrické energie.

Při pohledu na prognózované údaje se očekává, že poptávka na trhu bude i nadále růst, i když s mírným poklesem v roce 2023F, a to z 1,58 miliardy EUR v roce 2022 na 1,57 miliardy EUR. EUR v roce 2027F, což naznačuje trvalý růst trhu.

Závěrem lze říci, že poptávka po datových, telekomunikačních a energetických kabelech na trhu v České republice vykazuje pozitivní růstovou trajektorii, což odráží rostoucí potřebu země po moderních infrastrukturních a energetických řešeních. Při předpokládaném pokračujícím vzestupném trendu se očekává, že trh do roku 2027F překročí 2 miliardy EUR.

Telco - Graph 3
Telco - Graph 4
Telco - Graph 5

Telekomunikačnímu trhu v České republice dominují přední hráči O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a CETIN a.s., kteří si vybudovali silnou pozici podle tržeb a počtu aktivních SIM karet. S největším podílem na tržbách i počtu aktivních SIM karet vede společnost O2 Czech Republic a.s., následovaná společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., významný podíl má i společnost CETIN a.s. V roce 2010 se na trhu objevilo celkem 8 společností, které se podílely na počtu aktivních SIM karet. Tento mix dominantních hráčů a menších konkurentů přispívá k dynamickému a rozmanitému telekomunikačnímu prostředí v zemi.

Pokud jde o internetové připojení, v České republice dominují technologie WiFi, xDSL, FTTH/B, CATV a FWA, které uspokojují rostoucí poptávku po spolehlivém a dostupném internetovém připojení v zemi. Nejoblíbenější možností připojení je WiFi, následuje xDSL, zatímco FTTH/B dokládá rostoucí zájem o vysokorychlostní optické připojení.

Závěrem lze říci, že telekomunikační trh v České republice se vyznačuje kombinací dominantních hráčů a menších konkurentů, stejně jako rozmanitou škálou technologií připojení k internetu. Tyto faktory společně vytvářejí dynamické a konkurenční odvětví, které podporuje rostoucí potřebu spolehlivých a dostupných telekomunikačních služeb v zemi.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na:

Hana Gawlasová

Director - Tax & Legal

+420 246 042 500

Jan Kudlák

Assistant Director - M&A Strategy

+420 603 418 819