21.6.2024

Byznysový optimismus v Evropě roste, ale finanční ředitelé jsou stále opatrní

Po náročné zimě pro evropskou ekonomiku signalizuje Spring 2024 European CFO Survey společnosti Deloitte, že optimismus mezi finančními vedoucími pracovníky roste.

DI ECFO 1920x880-1 1200-x-627

Pro většinu evropských ekonomik to byla náročná zima. Zvýšená inflace, i když se již zmírňuje, zatěžovala zejména kupní sílu domácností a podniků. Restriktivní měnová politika oslabila poptávku po zboží a službách a zvýšila náklady na financování v EU i mnoha dalších zemích. Mezitím nejistota ohledně ekonomiky a geopolitické napětí způsobily, že spotřebitelé i podniky váhali se zvýšením svých výdajů nebo investic. Zdá se však, že tyto výzvy se postupně zmírňují, neboť jarní vydání průzkumu Deloitte European CFO Survey 2024 naznačuje, že optimismus mezi finančními manažery roste.

Nálada finančních ředitelů v Evropě roste

Průzkumu, který probíhal od března do dubna 2024, se zúčastnilo více než 1 300 finančních ředitelů ve 13 zemích Evropy. Průzkum zjistil rostoucí optimismus, neboť 36 % finančních ředitelů se nyní cítí „optimističtěji“ ohledně finančních vyhlídek svých společností než před třemi až šesti měsíci (oproti 22 % na podzim 2023), zatímco jen 20 % uvedlo, že se cítí „méně optimisticky“. Zbývajících 45 % uvedlo, že jejich výhled se nezměnil. Čisté saldo podnikatelské důvěry, které měří rozdíl mezi podílem kladných a záporných odpovědí, se tedy zvýšilo na +16 oproti -12 na podzim 2023 a nad průměrnou hodnotu 3 od začátku provádění průzkumu v roce 2015. To naznačuje, že vyhlídky evropských finančních ředitelů se obecně zlepšují, celkově však mnozí zůstávají opatrní.

Nálada se zlepšila ve 12 ze 13 zemí zastoupených v průzkumu. Výjimkou bylo Irsko, ale z pozitivních důvodů: Tam již tak pozitivní nálada zůstala na vysoké úrovni (Irští finanční ředitelé jsou i nadále nejoptimističtější v Evropě.) Finanční ředitelé ve Španělsku mezitím hlásili druhou nejvyšší úroveň optimismu, což není překvapivé vzhledem k tomu, že španělské ekonomice se v posledních šesti měsících dařilo lépe než většině evropských zemí. Na opačném konci spektra jsou Itálie a Nizozemsko. Přestože podnikatelská nálada tamn9ch finančních ředitelů je lepší než před šesti měsíci, čistá bilance je nejnižší ze všech 13 zemí, které se průzkumu zúčastnily.

Nejoptimističtější jsou finanční ředitelé ve stavebnictví, maloobchodě a cestovním ruchu

Podnikatelská důvěra se zvýšila ve všech odvětvích s výjimkou cestovního ruchu, kde se již ustálila na zvýšené úrovni. Cestovní ruch byl nejoptimističtějším odvětvím při posledním průzkumu na podzim 2023 a stále těží z postpandemického oživení, ale na jaře se do čela dostal optimismus v odvětví stavebnictví. Finanční ředitelé ve stavebnictví hlásili výrazné zlepšení nálady, přičemž jedním z faktorů, které jejich důvěru posilují, je jistě očekávané snižování úrokových sazeb, přičemž prvního snížení ze strany ECB jsme se již dočkali tento měsíc. Oživení podnikatelské nálady je patrné i mezi maloobchodníky, neboť zmírnění inflace a silný růst mezd by měly podpořit větší spotřebitelské výdaje.

Zlepšila se také důvěra finančních ředitelů v automobilovém průmyslu. Čistá bilance je však stále pod nulovou hranicí, což znamená, že více finančních ředitelů v automobilovém průmyslu popisuje své finanční vyhlídky jako „méně optimistické“ než těch, kteří je popisují jako „optimističtější“. Evropští výrobci automobilů stále čelí mnoha výzvám, i když v menší míře než na podzim.

Přetrvá opatrný optimismus?

Celkově tato zjištění představují vítané zlepšení po náročné zimě, která se vyznačovala pomalou hospodářskou aktivitou, přísnou měnovou politikou a geopolitickou nestabilitou. Zda budou signalizovat trvalejší zlepšení podnikatelské nálady, však bude záviset na mnoha faktorech. Patří mezi ně budoucí trajektorie dezinflace a časový harmonogram dalšího snižování úrokových sazeb centrálními bankami. Finanční ředitelé budou mezitím také pozorně sledovat, jak se budou vyvíjet stávající geopolitické konflikty.

Celý report si můžete přečíst zde: European CFO Survey Spring 2024 | Deloitte Insights