shutterstock 188187638 lo

Materiály v Evropě

icon
123 TRANSAKCÍ
icon
€ 1 224 mil.
icon
4,77x

Zdroj: CapitalIQ and Mergermarket

Materials - Graph 1

Graf znázorňuje meziroční procentní změny v různých odvětvích souvisejících s těžbou a dobýváním v letech 2001 až 2022.

Odvětví těžby a dobývání (meziroční změna v %) vykazuje v průběhu let různé meziroční procentní změny v rozmezí od -18,98 % do 56,08 %. V roce 2009 zaznamenal výrazný pokles o -18,98 %, v následujících letech následoval pozitivní růst s nejvyšším růstem 56,08 % v roce 2022.

Odvětví těžby a zpracování černého a hnědého uhlí (meziroční % změna) vykazuje rovněž výkyvy v meziročních procentních změnách, které se pohybují od -21,85 % do 29,40 %. V roce 2009 zaznamenal prudký pokles o -21,85 %, po němž následoval v následujících letech kladný růst s nejvyšším růstem 29,40 % v roce 2022.

Ostatní těžba a dobývání (meziroční % změna) vykazuje ve většině let kladné meziroční procentní změny v rozmezí od -12,17 % do 18,60 %. Nejvyšší růst ve výši 18,60 % zaznamenala v roce 2003 a 18,36 % v roce 2010, ale v některých letech se potýkala i s poklesem, například -12,17 % v roce 2011 a -5,66 % v roce 2015.

Podpůrné činnosti v těžbě (meziroční % změna) vykazují jak kladné, tak záporné meziroční procentní změny v rozmezí -31,92 % až 31,78 %. Největší nárůst o 31,78 % zaznamenalo v roce 2010, ale v letech 2005 a 2006 se potýkalo i s výraznými poklesy o -31,92 % a -30,62 %.

Celkově lze říci, že odvětví těžby a dobývání jako celek i jeho subsektory vykazují v průběhu let kolísání meziročních procentních změn s obdobími růstu a poklesu.

Materials - Graph 2

V grafu jsou uvedeny meziroční procentní změny ve zpracovatelském průmyslu v odvětvích zpracování dřeva, výroby papíru a výrobků z papíru, výroby chemických látek a chemických přípravků a výroby základních kovů, hutního zpracování a slévárenství.

Meziroční procentní změny v odvětví zpracování dřeva, výroby dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku, se v průběhu let výrazně lišily a pohybovaly se od -12,16 % do 27,57 %. Vyskytla se období kladného i záporného růstu, přičemž nejvyšší míra růstu 27,57 % byla zaznamenána v roce 2021 a nejnižší míra růstu -12,16 % v roce 2008.

Meziroční procentuální změny výroby papíru a výrobků z papíru rovněž vykazovaly v průběhu let výkyvy, a to v rozmezí od -12,46 % do 23,28 %. Vyskytla se období kladného i záporného růstu, přičemž nejvyšší míra růstu 23,28 % byla zaznamenána v roce 2022 a nejnižší míra růstu -9,84 % v roce 2008.

Meziroční procentní změny výroby chemických látek a chemických výrobků rovněž vykazovaly v průběhu let výkyvy, a to v rozmezí od -20,21 % do 32,62 %. Vyskytla se období kladného i záporného růstu, přičemž nejvyšší míra růstu 32,62 % byla zaznamenána v roce 2018 a nejnižší míra růstu -11,08 % v roce 2002.

Meziroční procentní změny výroby základních kovů, hutního zpracování a slévárenských činností vykazovaly v průběhu let značné výkyvy a pohybovaly se od -39,05 % do 41,23 %. Vyskytla se období kladného i záporného růstu, přičemž nejvyšší míra růstu 41,23 % byla zaznamenána v roce 2021 a nejnižší míra růstu -39,05 % v roce 2009.

Celkově lze říci, že zpracovatelská odvětví analyzovaná v tabulce vykazovala v průběhu let různou míru meziročních procentních změn, což odráželo výkyvy v příslušných odvětvích. V některých letech byl růst kladný, zatímco v jiných záporný, což svědčí o změnách v poptávce, výrobě a ekonomických podmínkách, které tato odvětví ovlivňují.

Materials - Graph 3
Materials - Graph 4
Materials - Graph 5

Hrubá produkce neželezných kovů vykazuje v průběhu let kolísavý trend s poklesem v letech 2017 až 2020, následovaným výrazným nárůstem v letech 2021 a 2022 a mírným poklesem v prognózovaných letech 2023 až 2026.

Hrubá produkce nekovových minerálů vykazuje v průběhu let poměrně stabilní trend s menšími výkyvy. Od roku 2017 do roku 2022 se postupně zvyšuje a prognózované roky 2023 až 2026 vykazují podobný vzestupný trend.

Produkce přidané hodnoty nekovových nerostů vyjádřená jako procento reálného HDP od roku 2017 do roku 2022 postupně klesá a v letech 2023 až 2026 se předpokládá její pokles.

Celkově údaje naznačují, že hrubá produkce neželezných kovů a nekovových nerostných surovin vykazuje v průběhu let určitou volatilitu, přičemž u každé kategorie jsou trendy odlišné. Nekovové nerosty, a to jak z hlediska hrubé produkce, tak z hlediska produkce přidané hodnoty, byly relativně stabilní s postupným vzestupným trendem, zatímco neželezné kovy zaznamenaly větší výkyvy. Produkce přidané hodnoty nekovových nerostů v procentech reálného HDP trvale klesá.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na:

Miroslav Lopour

Senior Manager - Consulting

+420 730 182 692

Petr Čihák

Director - Valuation & Modeling

+420 724 108 519

Jan Kudlák

Assistant Director - M&A Strategy

+420 603 418 819