AdobeStock 126712041 edited lo

Informační technologie v Evropě

icon
470 transakcí
icon
€ 17 709 mil.
icon
18,1x

Zdroj: CapitalIQ and Mergermarket

Information Technology - Graph 1

V grafu jsou uvedeny celkové výdaje na IT v miliardách EUR v České republice v letech 2017 až 2026 a procentuální podíl výdajů na IT na HDP (hrubém domácím produktu) ve stejném období.

Celkové výdaje na IT v miliardách EUR v České republice v průběhu let obecně rostly, počínaje 5,0 miliardami EUR v roce 2017 a předpokládanou hodnotou 8,5 miliard EUR v roce 2026. Výdaje vykazují stabilní růstový trend s výrazným nárůstem z 6,3 miliardy EUR v roce 2021 na 7,2 miliardy EUR v roce 2022.

Podíl výdajů na IT na HDP v České republice zůstal v letech 2017 až 2019 relativně stabilní na úrovni 2,6 % HDP, v letech 2020 a 2021 mírně vzrostl na 2,7 % a poté klesl na 2,6 % v roce 2022. Z prognózovaných údajů (2023F až 2026F) vyplývá další pokles výdajů na IT jako procenta HDP z 2,6 % na 2,4 % v průběhu prognózovaných let.

Celkově údaje naznačují, že výdaje na IT v České republice v absolutním vyjádření rostou, ale v procentním vyjádření k HDP zůstávají v posledních letech relativně stabilní nebo mírně klesají, přičemž se v následujících letech předpokládá jejich další pokles. To by mohlo naznačovat, že výdaje na IT sice rostou, ale možná nerostou stejným tempem jako celá ekonomika, což vede k mírnému poklesu procentního podílu výdajů na IT na HDP.

Information Technology - Graph 2

Graf ukazuje vývoj výdajů na IT ve třech kategoriích: Výdaje na IT služby, výdaje na IT hardware a prodej baleného softwaru v miliardách eur v letech 2017 až 2026 (prognóza).

Výdaje na IT služby ukazují, že od roku 2017 do roku 2026 výdaje na IT služby trvale rostou, přičemž tempo růstu je v posledních letech nejvyšší. Výdaje se zvýšily z 1,90 miliardy eur v roce 2017 na předpokládaných 3,82 miliardy eur v roce 2026.

Výdaje na IT hardware vykazují v letech 2017 až 2026 kolísavý trend výdajů na IT hardware. V letech 2017 až 2019 došlo k počátečnímu nárůstu, následoval mírný pokles v letech 2020 a 2021 a poté mírný nárůst v prognózovaných letech. Předpokládá se, že v roce 2026 dosáhnou výdaje 2,60 miliardy eur.

Prodej baleného softwaru vykazuje od roku 2017 do roku 2026 konzistentní nárůst prodeje baleného softwaru, přičemž meziročně dochází ke stabilnímu růstu. Výdaje se zvýšily z 1,13 miliardy eur v roce 2017 na předpokládaných 2,45 miliardy eur v roce 2026.

Celkově z grafu vyplývá, že výdaje na IT v České republice mají rostoucí tendenci ve všech třech kategoriích, přičemž výdaje na IT služby vykazují nejvyšší tempo růstu. To naznačuje, že v České republice roste poptávka po IT službách, hardwaru a softwaru a podniky i spotřebitelé do těchto oblastí více investují.

Information Technology - Graph 3
Information Technology - Graph 4
Information Technology - Graph 5
Information Technology - Graph 6

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na:

Hana Gawlasová

Director - Tax & Legal

+420 246 042 500

Jan Kudlák

Assistant Director - M&A Strategy

+420 603 418 819

Dušan Ševc

Partner - Transaction Services

+420 734 797 426