Header Image - Transportation

Přepravní průmysl v Evropě

icon
102 transakcí
icon
€ 3 724 mil.
icon
6,98x

Zdroj: MergerMarket

Transportation - Graph 1

Údaje poskytují přehled o mzdových rozdílech mezi konkrétním sektorem a celkovou pracovní silou v zemi během 1. až 3. čtvrtletí roku 2022.

V tomto období činila průměrná měsíční mzda v odvětví dopravy a logistiky 1 444 EUR, což ukazuje na výdělky zaměstnanců v tomto odvětví. Pro srovnání, průměrná měsíční mzda v České republice napříč všemi odvětvími byla vyšší a činila 1 596 eur. Tento rozdíl ukazuje na rozdíl ve mzdách mezi odvětvím dopravy a logistiky a celkovým počtem zaměstnanců v České republice.

Závěrem lze říci, že tyto údaje poukazují na rozdíl ve výdělcích mezi osobami pracujícími v odvětví dopravy a logistiky a širším českým trhem práce. Tento pohled na mzdové rozdíly může pomoci při rozhodování v oblastech, jako je rozvoj pracovních sil, provádění politik a dynamika trhu práce v zemi.

Transportation - Graph 2

Údaje poukazují na stálý růst dálniční sítě v průběhu let, který odráží zaměření země na zlepšování dopravní infrastruktury a propojení.

V roce 2015 činila celková délka dálnic v České republice 776 km. V následujících několika letech docházelo k soustavnému růstu dálniční sítě, přičemž v roce 2016 dosáhla celková délka 1 223 km, po němž následovalo postupné zvyšování na 1 240 km v roce 2017, 1 252 km v roce 2018 a 1 276 km v roce 2019. Růst pokračoval i v roce 2020, kdy se celková délka rozšířila na 1 298 km a následovalo výrazné zvýšení na 1 346 km v roce 2021. V roce 2022 dosáhla celková délka dálnic 1 370 km.

Závěrem lze konstatovat, že údaje dokládají soustavné rozšiřování dálniční sítě v České republice v letech 2015 až 2022. Tento růst svědčí o trvalém úsilí země o zlepšování dopravní infrastruktury a zlepšování konektivity, což přispívá k celkovému rozvoji národního hospodářství a blahobytu občanů.

Transportation - Graph 3
Transportation - Graph 4
Transportation - Graph 5

Produkce přidané hodnoty v procentech reálného HDP vykazuje celkový nárůst z 5,71 % v roce 2016 na 6,76 % v roce 2022, přičemž prognózy naznačují postupný nárůst na 6,82 % do roku 2026. Tento trend značí rostoucí příspěvek odvětví dopravy a skladování k celkovému hospodářskému výkonu země.

Z hlediska hrubé produkce zaznamenalo odvětví výrazný růst z 24,33 miliardy EUR v roce 2016 na 41,46 miliardy EUR v roce 2022. Prognózy naznačují pokračování vzestupné trajektorie, přičemž se očekává, že hrubá produkce dosáhne v roce 2026 výše 61,45 miliardy EUR. Tato čísla podtrhují rostoucí roli tohoto odvětví v ekonomice České republiky.

Rostoucí tendenci vykázaly také investice do odvětví dopravy a skladování, které vzrostly z 3,70 mld. eur v roce 2016 na 6,72 mld. eur v roce 2022. Projekce naznačují další růst investic, které by měly v roce 2026 dosáhnout 8,17 miliardy EUR. To naznačuje příznivé investiční klima v tomto odvětví, které dále podporuje jeho rozvoj a růst v České republice.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na:

Jakub Sova

Partner - Consulting

+420 737 235 515

Jan Kudlák

Assistant Director - M&A Strategy

+420 603 418 819