Header Image - Real Estate

Nemovitostní průmysl v Evropě

icon
259 TRANSAKCÍ
icon
€ 9 745 mil.
icon
17,9x

Zdroj: MergerMarket

Real Estate - Graph 1

Údaje ukazují trendy v různých typech nemovitostí, včetně průmyslových, nákupních center, kanceláří, obchodních parků a rezidenčních nemovitostí.

U průmyslových nemovitostí došlo v průběhu let k poklesu nejlepších výnosů, a to z 6,1 % v roce 2016 na 4,5 % v roce 2022. U nákupních center byl zaznamenán podobný trend, kdy prime yield klesl z 5 % v roce 2016 na 4,5 % v roce 2019 a poté se zvýšil na 5,6 % v roce 2022. Kancelářské nemovitosti vykazovaly pokles prime výnosů ze 4,9 % v roce 2016 na 4 % v roce 2019, následovaný nárůstem na 4,75 % v roce 2022. U nemovitostí na hlavní třídě došlo k poklesu hlavních výnosů z 3,9 % v roce 2016 na 3,5 % v roce 2019, poté se zvýšily na 4,65 % v roce 2022.

Maloobchodní parky zaznamenaly pokles hlavních výnosů, a to ze 7 % v roce 2016 na 5,8 % v roce 2022. Rezidenční nemovitosti, za které jsou k dispozici údaje pouze od roku 2020, vykazovaly pokles hlavních výnosů ze 4 % v roce 2020 na 3,9 % v roce 2021, následovaný mírným nárůstem na 4 % v roce 2022. Závěrem lze říci, že trh komerčních nemovitostí v České republice zaznamenal kolísání prvotřídních výnosů napříč různými typy nemovitostí, což odráží vyvíjející se dynamiku a tržní podmínky v tomto odvětví.

Real Estate - Graph 2

Údaje poukazují na trendy v objemu investic a ilustrují vývoj dynamiky realitního trhu v zemi.

Objem investic zaznamenal od roku 2015 do roku 2016 výrazný nárůst, a to z 2 650 milionů EUR na 3 620 milionů EUR. Přes mírný pokles na 3 540 milionů EUR v roce 2017 zůstal objem investic výrazně vyšší než v roce 2015. V roce 2018 objem investic klesl na 2 620 milionů EUR, než se v roce 2019 opět zvýšil na 3 100 milionů EUR. V letech 2020 a 2021 však objem investic klesl na 2 710 mil. eur, resp. 1 900 mil. eur. V roce 2022 došlo k dalšímu poklesu objemu investic, a to na 1 820 milionů EUR.

Závěrem lze říci, že investiční prostředí v oblasti nemovitostí v České republice zaznamenává v průběhu let výkyvy, přičemž od roku 2017 lze pozorovat obecný klesající trend. Změny v objemu investic odrážejí vyvíjející se tržní podmínky a nálady investorů v realitním sektoru v zemi.

Real Estate - Graph 3
Real Estate - Graph 4
Real Estate - Graph 5

V letech 2015 až 2022 tvořily kanceláře 14-49 % všech investic, průmyslové nemovitosti 11-34 %, maloobchod 18-40 % a ostatní nemovitosti 1-44 %. Sektor pohostinství měl menší zastoupení, představoval pouze 1-16 % všech investic.

Průměrná nabídková cena za metr čtvereční nově postaveného bytu v Praze zaznamenala od ledna 2021 do ledna 2023 trvalý nárůst. V lednu 2021 činila průměrná nabídková cena 120 000 Kč za metr čtvereční a do ledna 2023 vzrostla na 156 600 Kč za metr čtvereční. Tento trend naznačuje pokračující růst hodnoty nemovitostí na pražském realitním trhu, a to zejména u novostaveb.

Stejně tak průměrná cena metru čtverečního za pronájem bytu v Praze zaznamenala od 1. čtvrtletí 2021 do 4. čtvrtletí 2022 postupný nárůst. V 1. čtvrtletí 2021 činila průměrná cena za pronájem metru čtverečního 238 Kč a do 4. čtvrtletí 2022 vzrostla na 273 Kč. Tento rostoucí trend cen nájmů odráží rostoucí poptávku po bydlení ve městě a celkovou sílu pražského realitního trhu.

V případě zájmu nás kontaktujte na:

Miroslav Linhart

Partner - Real Estate

+420 737 235 553

Tereza Gebauer

Partner - Tax & Legal

+420 725 530 501